ALKIMIST13 se nahaja v prostorih na naslovu Mala vas 15A v Ljubljani na Ježici.